Ansøgninger

behandles ca. 4 gange om året. For at en ansøgning kan blive behandlet på næste møde, skal den indsendes senest d. 10. august 2022. Ansøgningsskema benyttes ikke, men ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af et konkret projekt/behov, dets formål og dets græsrodskarakter (fonden yder sjældent støtte til lønnede projekter). Desuden et let overskueligt budget med oplysning om, hvilke andre fonde, der søges støtte fra, samt evt. årsregnskab.
Yderligere oplysninger om projektet/foreningen, effekten af lignende projekter,
anbefalinger og avisudklip modtages gerne, men ansøgningen behandles primært på grundlag af den korte beskrivelse.

Husk navn, e-mail og telefonnummer på kontaktperson!
Husk CPR.nr. eller CVR.nr. på ansøgningen!
Husk kontonummer, til indsættelse af evt. støttebeløb!

Ansøgningen sendes til info(snabel-a)graesrod.dk eller til Græsrodsfonden, c/o Janne Louise Andersen, Snertingevej 16, 2700 Brønshøj.
Kort efter hvert bestyrelsesmøde sendes svar til alle ansøgere. Bilag refunderes kun hvis frankeret svarkuvert er vedlagt ansøgningen. Afslag begrundes sjældent.