Støttebidrag

Fonden støtter fortrinsvis konkrete praktiske tiltag, eksperimenter, aktioner og projekter på græsrodsniveau, og især hvor rimelig støtte ikke kan opnås andetsteds.

Fonden støtter desuden opstart af nye græsrodsinitiativer. Almindeligvis støttes med mindre beløb; 3-10.000 kroner. Støtten ydes som gave eller lån. Årlig uddeling pt. ca. 175.000 kroner.

Fonden giver normalt ikke støtte til:
  • Enkeltpersoner
  • Studierejser
  • Egentlige sociale foranstaltninger
  • Projekter hvori der indgår lønninger
  • Daglig drift
  • Fester
  • Begivenheder, som allerede har fundet sted på ansøgningstidspunktet.